BANNER HABER DETAY

BMS GRUP
11.10.2017

BMS Grup Tel ve Tel Mamulleri Genel Müdürü İnanç Hürtürk:
“Yeni yatırımla yüksek teknoloji ve 
teknik özellik gerektiren ürünleri 
ürün yelpazemize dahil ettik, pazar ve 
müşteri portföyümüzü genişlettik” 

 

BMS Grup, yatırıma devam ediyor. 2016 Ekim ayı içerisinde başladığı tevsi yatırımının birinci bölümünü haziran sonunda tamamlayıp yeni sıcak daldırma galvanizli tel hattının devreye girmesi ile üretim kapasitesini yaklaşık %130 artıran firma, ürün yelpazesine de yeni ürünler dahil etti. Yeni yatırımla beraber yüksek teknoloji ve teknik özellik gerektiren ürünleri de ürün yelpazesine dahil eden BMS Tel, ürün yelpazesini genişletmeye devam edecek. BMS Grup Tel ve Tel Mamulleri Genel Müdürü İnanç Hürtürk ile firmaları ve hedefleri hakkında konuştuk. 

2016 yılı firmanız açısından nasıl bir yıldı? 
Anılarımızda 2016 yılının, tüm Türkiye için olduğu kadar bizim için de oldukça zor geçen bir yıl olarak yer alacağı kesin… Sadece ekonomik nedenlerin değil, yaşadığımız politik fırtınaların ve terör olaylarının da 2016 yılının bu kadar zor yıllardan biri olarak hafızamızda yer etmesinde rolleri büyük oldu. Bu faktörlere rağmen biz BMS Tel olarak önümüzdeki 10 yıllık süre için çizdiğimiz hedef doğrultusunda elimizden geldiğince aksamamaya çalışarak yürümeye devam ettik. Üretim kapasitemizi, el verdiğince pazarımızı genişlettik ve 2016 yılını sektörümüzde ihracatta Türkiye beşincisi olarak tamamladık. 2016 yılının bizim için olumsuz olan yönü ise yıl ortasında başlatıp 2017 yılı içinde devreye almayı planladığımız tevsi yatırımında yaklaşık altı aylık bir erteleme ve gecikme olmasıydı. Sadece Türkiye’de yaşanan olaylar değil; özellikle aktif olduğumuz uluslararası pazarlarda yaşanan ekonomik yavaşlamalar da bu gecikmenin nedenlerinden önemli bir bölümünü oluşturdu. Bunlara rağmen ekim ayının sonlarına doğru, üstlenici firmalarla kontratlarımızı imzalayıp yatırım programımızı başlattık.

Başlangıçtan günümüze 2017 yılının görünümü nedir? Firmanız ve sektörünüz açısından değerlendirebilir misiniz?
2017 yılı, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda çok umut verici sinyallerle başlamadı ve bu yılın ilk yarısı boyunca bu olumsuz görünümü korudu. Gerek petrol fiyatlarında gerilemeler sonucu altyapı yatırımlarındaki yavaşlamalar, gerek gelişmiş ekonomilerin bazılarında seçimler sonrasında yeni gelen hükümetlerin ekonomi politikalarındaki belirsizliklerden dolayı piyasalarda oluşan talep darlığına ek olarak hammaddemiz filmaşinde (yılbaşından günümüze yaklaşık %35’lik artış) ve Londra Metal Borsasında yaşanan aşırı fiyat artışları da tüketicileri daha çekingen davranmaya itti. 
Bütün bu olumsuzluklara karşın, her koşulda müşterilerine karşı açık ve samimi yaklaşımları ve piyasa konusunda doğru ve samimi bilgilendirmeleri, kalite ve servis özellikleri ile müşterileri nezdinde elde ettiği yeri koruma konusundaki titizliği ve satış ve pazarlamada uyguladığı aktif politikalara ilaveten kapasitesinin de getirdiği kısıtlamalarla BMS Tel bu zorlu dönemi her daim dolu ve sipariş portföyü ileriye yönelik yüklü olarak geçirdi.

Ürün – hizmet çeşitliliğiniz oldu mu? Olmadıysa düşünüyor musunuz?
2016 Ekim ayı içerisinde imzaları atarak başladığımız tevsi yatırımının birinci bölümünün haziran sonunda tamamlanıp yeni sıcak daldırma galvanizli tel hattının devreye girmesi ile üretim kapasitemizin yaklaşık %130 artmasının yanında ürün yelpazemize yeni ürünler de dahil oldu. Yeni yatırımla beraber pazar ve müşteri pozisyonumuzda da çeşitlilik yaşamaya başladık; daha önce hizmet veremediğimiz yüksek teknoloji ve teknik özellik gerektiren ürünler ürün yelpazemize girdi. Yılın sonuna kadar tevsi projemiz çerçevesinde planladığımız yatırımlar tamamlandıkça da ürün yelpazemiz ilave ürünlerle genişlemeye devam edecektir.
Ana üretim hatlarına ilave ve destekleyici olarak planlanan ve tamamlanan yatırımlarla da, üretimimizde kullanılan malzemelerde ciddi tasarruflar sağlandı. Bu şekilde (özellikle de döviz kullanılarak yurt dışından temin edilen malzemelerde) kaynak israfının önüne geçilirken üretim maliyetlerimizde ciddi düşüşler gerçekleştirildi.
Ayrıca kalite laboratuvarının imkanları güçlendirilerek özellikle yeni hizmet vermeye başlayacağımız sektörlerdeki müşterilerimize daha kaliteli ve güvenilir hizmet verebilmek; onlar tarafından talep edilen test ve raporları kendi tesislerimizde yapabilmek ve genişleyen ürün yelpazemizi daha iyi yönetebilmek mümkün hale geldi.

Neden başarılısınız? Firmanızın başarısındaki etkenler nelerdir?
2017 başı itibarı ile bizim de içinde bulunduğumuz sektörde sıcak daldırma galvanizli tel üretim kapasitesi aylık yaklaşık 51.000 ton civarındaydı. 2016 yılında bu kapasitenin yaklaşık %2,5’luk payına sahip bir firma, bu sektör içindeki firmaların arasından sıyrılıp sektörünün ihracat sıralamasında ilk 5 arasında (Türkiye beşincisi) yer alabiliyorsa bir şekilde başarılı demektir. 
Ben samimi olarak firmamızın ve biz BMS elemanlarının gerçekten başarılı olduğuna inanıyorum ve bunu da amatör bir ruhun oluşturduğu son derece profesyonel bir takım olduğumuza bağlıyorum. İlk okuyuşta bu fazla romantik ve basmakalıp bir cümle gibi gelebilir ama düşünün ki ülkemizin çeşitli bölgelerinden; çeşitli yerel kültürlerin, gelenek ve göreneklerin etkisi ile yetişmiş; bulabildiği imkanlar kadar eğitim alabilmiş bir gurup insan bir araya geliyor; sonra bu çok farklı karakterlerdeki insanlar günlük yaşantılarının önemli bir bölümünü, belli bir amaca yönelik olarak bir arada mücadele ederek geçiriyorlar. Eğer nihai amaca yönelik motivasyonunuz doğru veya yeterli olmazsa bu mücadele dağılma ve başarısızlıkla neticelenebilir; ama motivasyonu iyi yönlendirebilip takımı oluşturabilirseniz başarı kendiliğinden gelir. Hemen bunun ana motivasyon nedeni olarak maddiyattan söz edilebilir ama yaklaşık 45 yıllık profesyonel bir yaşantısı olan biri olarak, manevi ve sosyal tatminin de bu ortak başarıya giden yolda maddiyat kadar, hatta çoğu kez ondan daha fazla rol oynadığını rahatlıkla söyleyebilirim. 
Neticede son teknoloji üretim ekipmanları, motive olmuş, takım haline gelmiş bir insan gücü, yeterli kapital, kaliteye yönelik hassasiyet, özenli servis, hedef olarak seçilmiş yüksek müşteri memnuniyeti bir araya geldiğinde başarı da kendiliğinden geliyor.

Tedarikçisi olduğunuz kablo sektörünün (günümüze kadar) 2017 yılı performansını değerlendirir misiniz?
Ben bu noktada yukarıdaki sorunuzu tedarikçisi olduğumuz ürünleri göz önüne alarak cevaplamayı tercih ederim; bu nedenle benim aşağıda belirttiğim görüşler kablo sektörünün genel durumunu yansıtmaktan ziyade sektör içinden bir kesit hakkında tespitlerdir.
Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bütçe gelir-gider dengelerindeki olumsuz gelişmeler ve kalkınma programlarındaki yavaşlamalar nedeni ile alt yapı ve özellikle enerji konusundaki yatırımlarında yavaşlamaya ve ertelemelere gitmeleri bizim ürünlerimizin kullanıldığı kablo türlerine olan talebi  de son derece azaltmaktadır. 
Ayrıca bu tür kablolarda özellikle son yıllarda plansız yatırımlarla hızla artan ve talebin çok üstüne çıkan üretim kapasitesi de bu kablo türlerinde baskıyı arttırmıştır. Bu baskı ile beraber oluşan haksız rekabet koşulları da ana üretici pozisyonunda olan Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin bu tür kablo üretimlerini kısmaları veya işletmeleri açısından daha verimli başka kablo türlerine kaydırmaları da bizim gibi üreticileri olumsuz yönde etkilemektedir.

Hep Türkiyeli meslektaşlarınız veya rakiplerinizle yaşadığınız sorunları ele alıyoruz. Peki, farklı ülkelerden rakiplerinizle Türkiye ve uluslararası pazarlarda ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz?
Türkiyeli meslektaşlarımız veya rakiplerimizle yaşadığımız sorunlar ile farklı ülkelerden rakiplerle uluslararası pazarlarda yaşadığımız sorunlar arasında esasta pek büyük bir fark yok. Uluslararası pazarlarda bunlara ilaveten bir nakliye ve daha da önemli olarak devletlerin özel teşvik ve koruma politikaları geliyor.
Uluslararası pazarlara gittiğimizde navlun oldukça önemli bir maliyet unsuru haline geliyor ve pazarına göre %9 ila %17 arası bir payla hammaddemiz olan filmaşinden ve ana yardımcı malzeme çinkodan sonra maliyet kalemleri arasında üçüncü (hatta bazı pazarlarda ve bazı ürünlerimizde çinkoyu da geçerek ikinci) sıraya oturuyor. Karayolu taşıması, çok çok özel durumlar hariç maliyet açısından fayda sağlayacak bir alternatif değil. Havayolu da bizim sektörümüz için düşünülebilecek bir alternatif değil. Demiryolu bazı destinasyonlarda bir alternatif oluşturabilir belki ama maalesef ülkemizde bu da mümkün değil. Bu durumda denizyolu (bizim ürünlerimizin özelliği açısında konteyner) taşımacılığı tek alternatif haline geliyor ve pazarlık şansını sıfıra indiriyor. 2017 yılı başından itibaren hükümetimiz tarafından uygulanmaya alınan özel bir navlun desteği programı var ama o da yeterli değil ve son derece ağır işliyor. Bu arada bazı ülkeler çeşitli doğrudan ve dolaylı teşvikler, imkanlar ve mali kaynaklar sağlayarak kendi üreticilerinin üçüncü ülkelerde bizlerle haksız rekabete girmelerinin yolunu açarken bazı ülkelerde sıkı koruma tedbirleri alarak (ilave gümrük vergileri ve benzeri uygulamalarla) hayatı bizler için oldukça zora sokuyorlar. 

Özellikle mesleki eğitim, iklim değişikliği, çevre bilinci gibi konular son yıllarda duyarlılığın arttığı noktalar… sosyal sorumluluk projelerinizi ve firma olarak bu konuya yaklaşımlarınızı paylaşır mısınız?
BMS Tel şirket manifestosu aşağıdaki şekildedir:
• “Çalışanlarımızın İŞ GÜVENLİĞİ
• Ürünlerimizin KALİTESİ
• Toplumumuza ve müşterilerimize HİZMETİMİZ
• Kaynaklarımızın KORUNMASI
bizim önceliğimizdir ve garantimiz altındadır”

Bu manifestodan hareketle; müşterilerine karşı hizmet kalitesini ve ürün kalitesini ISO 9001:2015, TSE ve tSEK belgeleri ile yerine getiren ve teminat altına alan BMS Tel, çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri taviz vermeden alırken bir yandan da çalışanlarını iş güvenliği, çevre sorumluluğu gibi konularda bilinçlendirmek ve mesleki bilgilerini arttırmak amacı ile milli eğitim bakanlığınca lisanslı eğitmenlerin önderliğinde sürekli eğitim programları ve seminerler düzenlemekte; başarılı olan çalışanlar sertifikalandırılmaktadır. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya mirası bırakmak konusunda sorumluluğunun bilincinde olan şirketimiz çevrenin korunması konusunda çalışma ortamında son derece katı tedbirler alırken bu konuda da çalışanlarının bilinçlendirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Şirketimizin uygulamaya aldığı sosyal sorumluluk projeleri arasında özellikle eğitim konusunda çalışanlarımızın çocuklarına her seviyede eğitim desteği önemli bir yer almaktadır. 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün “Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir” ve “Yüksek Uygarlığın Merdiveni Sanattır” deyişlerinden ilham alarak “Telin Sanatla Buluşması” adıyla organize ettiğimiz seri aktivitelerin birincisini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin desteği ve öğrencilerinin katılımı ile bu yılın nisan ayında gerçekleştirdik. 

Eklemek istedikleriniz?
Arkadaşlarım ve ben, BMS Tel olarak sektörümüzde gerçekleştirebileceklerimiz ve gerçekleştirmek istediklerimiz açısından daha yolun başında olduğumuza inanıyoruz. Henüz beş yaşında olmamıza rağmen sektörümüzde, yurdumuzda, bölgemizde ve Avrupa’da ürün ve hizmet kalitesi ve çözüm yaratabilirliği ile kabul edilen bir marka olmanın bilinciyle hedeflerimizi daima daha yükseklerde tutmaya gayret ediyoruz. Burada kat ettiğimiz her olumlu ve başarılı gelişmede çözüm ortakları olduğumuz müşterilerimizin yadsınamaz katkılarının da farkındayız.   FUAR TAKVİMİ