BANNER HABER DETAY

PAN CHEMICALS BOSPHORUS
07.02.2019

PAN CHEMICALS BOSPHORUS-Türkiye Müdürü Hakan Tanış:
“PAN CHEMICALS BOSPHORUS Türkiye ve PAN CHEMICALS S.p.A. Italy olarak; elimizden gelen tüm gayreti göstererek, Türkiye ve İtalya arasındaki ticari bağları daha da geliştirmeyi hedefliyoruz”

 

 

Hakan Bey merhaba, öncelikle sizlere iyi seneler dileklerimizi iletmek istiyoruz. Kısaca firmanızı ve sizleri tanıyabilir miyiz?
Merhaba, bizler de sizler başta olmak üzere; bütün tel sektörü çalışanlarına en iyi dileklerimizi iletip, iyi seneler diliyoruz. PAN CHEMICALS S.p.A. isimli firmamız 1987 yılında Dünya Tel Sanayisine yön veren yetkin kişiler tarafından Kuzey İtalya’da kurulmuştur. Zaman içerisinde; firmamız kendi bünyesinde önce 2013 yılında Türkiye Ofisi olan PAN CHEMICALS BOSPHORUS’u kurmuş, ardından 2017 yılı itibarıyla Meksika Fabrikamız olan PAN CHEMICALS AMERICAS’ı faaliyete sokmuştur.
Bizler PAN CHEMICALS ailesi olarak dünya tel sektöründe tek tedarikçi olma ilkesi ile tel fabrikalarına, TEL ÇEKME HADDE SABUNLARI, GALVANİZLEME FLUKSLARI, GALVANİZLEME VAKSLARI, SIYIRICI PEDLER, SPİRAL FIRÇALAR, TEL ÇEKME HADDELERİ, TEL KAPLAMA KİMYASALLARI ve ÇEŞİTLİ YARDIMCI KİMYASALLAR tedarik edip, tüm mühendislik ve teknik destek imkanlarımızı iş birliği içerisinde olduğumuz firmalara sunuyoruz. Kuzey İtalya’da bulunan ana fabrikamız, Meksika’da bulunan ikinci fabrikamız ve Türkiye ofisimiz haricinde; 10 farklı ülkede distribütör firmalarımız ve 20 farklı ülkede temsilci firmalarımız bulunmaktadır. Bu şekilde ürünlerimizin tedariğini yaklaşık 100 farklı ülkeye sağlıyoruz.

2018 yılının hem PAN CHEMICALS S.p.A. ITALY, hem Türkiye Ofisi PAN CHEMICALS BOSPHORUS açısından nasıl geçtiğini ve 2019’dan beklentilerinizi paylaşabilir misiniz?
Sorunuzu tümevarım şeklinde değerlendirecek olur isek, 2018 yılını bizler firma olarak 3 kısma ayırmak isteriz. Ocak – Temmuz dönemi diyebileceğimiz Türkiye ve Dünya ekonomisinin düşük eğimli ivme ile dünyadaki parite değişimlerinden etkilenmeye kısmen başladığı ilk kısım, özellikle Ağustos ile başlayan ve neredeyse Ekim sonuna kadar süren; başta Türkiye olmak üzere Dünyadaki bütün ekonomik dişlileri sert bir şekilde; özellikle finansal anlamda etkileyen ikinci kısım ve ikinci kısmın etkilerinin finansal piyasalara iyice nüfuz etmesiyle etkisinin büyüdüğü bununla birlikte ekonomik durumun alışılmışın dışına pek çıkmadığı kısmen stabil olan Kasım-Aralık aylarına tekabül eden üçüncü kısım.
Durumu daha da açtığımız zaman; hem PAN CHEMICALS S.p.A. ITALY olarak hem de PAN CHEMICALS BOSPHORUS TÜRKİYE olarak tanımladığımız birinci kısımda; özellikle Nisan ayında gerçekleşen Düsseldorf Tel Fuarı’na kadar Türkiye pazarında varlığımızı daha da hissettirdiğimizden söz edebiliriz. Düsseldorf Fuarı’nın hemen ardından fuarda edindiğimiz bağlantıları ve iş fırsatlarını firmamız açısından iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz.
Ardından Dünya üzerinde ortaya çıkan; belki de en sert etkisini Türkiye’de hissettiren, özellikle Dolar ve Euro’daki ön görülemez artışlardan dolayı, Türkiye İmalat Sanayisindeki hemen her sanayi kuruluşunda ve bu kuruluşlara bizler gibi ürün tedarik eden hemen her firmada hissedildiği gibi bizler de rüzgarın yönünün sert şekilde değiştiğini hissetmek durumunda kaldık. Dolayısıyla firma olarak  durumu kendimiz açısından biraz olsun olumlu bir noktaya çekme amacı ile yıl içerisinde stratejik planlarımızda önemli değişikliklere gitme zorunda kaldığımızı belirtebiliriz. Ancak bu şekilde iş birliği içerisinde olduğumuz firmalar açısından durumu biraz olsun stabilize ettiğimizi açıklayabiliriz.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere; Kasım-Aralık döneminde, özellikle yaz dönemindeki ekonomik gelişmelerin etkilerini iyiden iyiye hissettiğimizi, bununla birlikte en azından paritenin daha durağan hale geçmesi ile durumun bütün Türk Sanayisi aktörlerini daha az ve durağan şekilde etkilediğinden bahsedersek sanıyoruz yanılmış olmayız.
Tüm bu veriler toplu bir şekilde 2018 yılı itibarıyla bizler tarafından değerlendirildiğinde; her ihtimal dahilinde dahi Türk Tel Sanayisine hizmetlerimizi aksattırmadan, ‘just in time(anında tedarik)’ ve toplam kalite yönetimi prensiplerimizden asla ödün vermeyerek, yolumuza koşar adım devam ettiğimizi ve edeceğimizi derginiz vasıtasıyla Türk Sanayisi başta olmak üzere Dünya Tel Sanayisine deklare ederiz.
Bu durumlarla birlikte, elbette yıl sonu ve yeni yılın ilk dönemindeki belli başlı ekonomik gelişmeler bizleri 2019 yılı için umutlandırdı diyebiliriz. Dolayısıyla yeni planlarımız, projelerimiz ve ciddi bir şekilde sürdürdüğümüz AR-GE çalışmalarımız dahilinde de, 2013 yılında beri Türkiye topraklarında süregelen varlığımızı daha da ileri seviyelere taşıma hedefinde olduğumuzu ilave olarak Türk Sanayisi ile paylaşmak isteriz.

2018 yılı dahilinde dünyada ne gibi projelere imza attınız? 2019 yılında gerçekleştirmeyi planladığınız projeleriniz bulunmakta mıdır?
Yönetim kurulumuz ve Genel Müdürümüz Dr. Luigi Vago, 2018 yılında dünya tel sektörünün seyrini değiştirecek önemli bir projeyi tamamlamanın haklı gururu içerisindedirler. Temellerini 2017 yılında attığımız PAN CHEMICALS AMERICAS – Meksika Fabrikamızın kuruluş sürecinin tamamiyle bittiğini ve fabrikanın rutin olarak üretime başladığını sizlerle paylaşmak isteriz. Bu projemizle birlikte; Meksika başta olmak üzere Güney Amerika, Kuzey Amerika, Doğu, Güneydoğu Asya ve Avustralya kıtalarında bulunan tel fabrikalarının SABUN, FLUKS, VAKS ihtiyaçlarını, yetkin hizmet olanaklarımız ile daha yoğun bir şekilde karşılamayı hedeflemiş bulunmaktayız. Yeni fabrikamızın bizlere yeni ufuklar açacağı düşüncesindeyiz. Bu şekilde uzun dönem hedeflerimize biraz daha yaklaşarak atılımlarımızın meyvelerini toplama gayretinde olduğumuzu belirtebiliriz.
2019 dahilinde de elbette planladığımız, fizibilitelerini gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi sürdürdüğümüz bazı stratejik hamlelerimiz olabilecektir. Projelerimiz tamamlandığında Dünya Tel Sanayisini bilgilendireceğimizi siz değerli basın mensupları nezdinde kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Hakan Bey sizlerle biraz da İtalyan ekonomisi hakkında konuşmak isteriz. Son yıllarda süregelen durumlar dahilinde İtalya’nın küresel bazdaki ekonomik gelişmeleri hakkında bizleri bilgilendirmenizi rica ediyoruz.
İtalyan İstatistik Enstitüsünden (ISTAT) elde ettiğimiz bilgiler uyarınca; İtalya için 2018 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) reel bazda yaklaşık %1,1 bandı oranında artmıştır. 2019 yılı için de GSYİH’nin %1,3 oranında artması öngörülmektedir. Bu veriler, bizlere İtalya’nın kendi ekonomik programı uyarınca üretim sektörünün ihracat oranlarında artış beklentisini de açıklamaktadır. Görüşlerimizin sağlamasını yapar nitelikte yine ISTAT’ın açıklamaları ile 2018 yılında İtalyan ihracatı yaklaşık %1,7; ithalatı ise %2,7 oranında artış göstermiştir. Aynı kuruluş 2019 yılında bu oranların İtalya için sırasıyla %3,2 ve %3,5 olarak gerçekleşeceğini öngörmektedir. Dolayısıyla İtalya’nın dünya üzerindeki ekonomik faaliyetleri 2019 yılında da artacaktır diyebiliriz.
Bütün bu durumlara ek olarak İtalya’nın ülke genelindeki istihdam rakamlarının bu yıl içerisinde pozitif eğilim göstererek yaklaşık %1 oranında artması ve bu rakamlara bağlı olarak işsizliğin kademeli olarak azaltılması öngörülmektedir.

Bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederiz Hakan Bey. Aynı perspektif ile değerlendirerek bizlere bir de Türkiye ekonomisinin küresel etkileşimlerini yorumlamanızı, aynı zamanda İtalya ile Türkiye arasında gerçekleşen ticaretin hacimsel boyutları hakkında bizlere görüşlerinizi bildirmenizi rica ederiz.
Elbette, elimizden geldiğince yorumlamaya çalışalım. Küresel ekonomik duruma bir de Türkiye tarafından bakacak ve değerlendirecek olursak; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak, ülke olarak ihracatımız 2018 itibarıyla 160 milyar Dolara yükselmiştir. Bu rakamın neredeyse 10 milyar Doları İtalya ile gerçekleştirmiş olduğumuz ihracat rakamları neticesinde ortaya çıkmıştır. İtalya’nın Türkiye’ye ihracatı ise 2018 yılı itibarıyla yaklaşık 12 milyar Dolara yükselmiştir.
Bu rakamlar ışığında durumu daha geniş kapsamlı ele alırsak, İtalya ürün ihraç ettiği ülkeler arasında Türkiye’nin ekonomisine rakamlar anlamında katkı sağlayan 5. ülke konumundadır. Dolayısıyla bizler İtalya ve Türkiye arasındaki ticari hacmin önümüzdeki dönemde de artan bir ivme ile yol alacağı kanaatindeyiz. Bu perspektifte gerek PAN CHEMICALS BOSPHORUS TÜRKİYE, gerek PAN CHEMICALS S.p.A. ITALY olarak elimizden gelen bütün gayreti göstererek iki ülke arasındaki ticari bağları daha da sıkı bir şekilde birleştirme gayretinde olacağımızı belirtiriz.  FUAR TAKVİMİ