FUAR TAKVİMİ DETAY

POWDER TECH 2021
2.06.2021

http://powdertechexpo.com/

TOZ, GRANÜL VE DÖKME HAMMADDELERİ İŞLEME

TEKNOLOJİLERİ VE MAKİNELERİ FUARI

2-5 HAZİRAN 2021 İST. FUAR MERKEZİ

  FUAR TAKVİMİ