SEKTÖR HABER DETAY

SIKORAnın X-RAY 8000 ADVANCED cihazı CV hatlarında çapı, eksantrikliği ve et kalınlığını üretim esnasında ölçer
07.02.2019

MV, HV ve EHV kablolarının üretimi yüksek kalite standartlarını gerektirir. 1990'ların başından beri, SIKORA CV hatlarında kalite kontrol için zaten çevrimiçi X-ray ölçüm cihazları sunmaktadır. Ekstrüzyon hattı içinde ölçüm sistemleri teleskopik borunun hareketli kısmına, doğrudan çapraz kafadan sonra monte edilir. Teleskopik boruyu kapattıktan ve yüksek gerilimi başlattıktan hemen sonra, sistemler üçlü tabaka kablolarının çapını, et kalınlığını ve eksantrikliğini doğrudan CV borusunda ölçer, burada yalıtımın vulkanizasyonunun sırasıyla çapraz bağlantısı gerçekleşir. Ölçüm kafasına entegre edilmiş iki hareketli yüksek hızlı X-ışını tarayıcısı, diyagonal konumlandırılmış iki ölçüm plakasından seramik pencerelerden kablonun bir X-ışını görüntüsünü alır.  

SIKORA'nın yüksek gerilim kablo üretimi için kullanılan X-ray ölçüm sistemleri ürün portföyünde X-RAY 8000 NXT'nin yanı sıra X-RAY 8000 ADVANCED bulunmaktadır. Teknik farklılıkları, başlangıç değerinin yanı sıra ölçüm değer kayıtlarının hızıdır. X-RAY 8000 ADVANCED, Yüksek Hızlı Teknolojiye (YHT) sahiptir ve 16 adet ölçüm sensörüyle donatılmıştır. Bunlar sensörler kabloyu X-RAY 8000 NXT'den on kat daha hızlı ölçer. Böylece sonuç, kablo parametrelerinin nominal değerine doğrudan otomatik kontrolü ve bu nedenle, maksimum malzeme ve maliyet tasarrufu ile daha hızlı bir başlatma işlemidir. Merkezleme neredeyse gecikmesiz ölçümlerle optimize edilir, çünkü merkezleme vidalarının her bir ayarı hemen algılanır ve işlemci sisteminde görselleştirilir. 

Tarama verilerinin hızlı bir şekilde güncellenmesi için, sistem, tarama yolunu kablo çapına otomatik olarak uyarlayarak tarama süresini optimize eder. Yüksek Hızlı Teknoloji sayesinde, her iki tarayıcının da taraması, kablo titrerken bile en yüksek hassasiyet sağlayan dört ölçüm değeri sağlar. Her iki tarama eğrisinin zaman farklarını karşılaştırırken kablo titreşimleri de görülebilir. Kablo titremiyorsa, her iki tarama eğrisinin zaman farkı da sabittir. Zaman farkları, Yüksek Hızlı Teknoloji ile ölçülür ve telafi edilir ve bu nedenle daima kesin ölçüm değerleri sağlanır. 

Bir işlemci sistemiyle birlikte, tüm ölçüm değerleri doğrudan X-ışını görüntüsünden regresyon analizi yoluyla hesaplanır. Video görüntüsünün katman geçişlerindeki radyasyon absorpsiyonu, üç kablo katmanının yanı sıra iç yarı iletken, yalıtım ve dış yarı iletkenin açıkça görülebileceği şekilde değişir. Bu prosedür en yüksek hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği sağlar ve farklı yalıtım malzemelerinin emilim parametresi için herhangi bir kalibrasyon, ısınma aşaması veya ön ayar gerektirmez. 

Kablo parametreleri, işlemci sisteminin TFT monitöründe net bir şekilde görüntülenmektedir. Et kalınlığının 8 noktalı gösterimi ve eksantrikliği vurgulayan bir renk, açısı ve büyüklüğü ile ilgili sayısal bilgilerle birlikte optimum işlem kararlılığı sağlar. Bilgi hem sayısal hem de grafiksel olarak görüntülenir. Ekranda, tüm değerlerin uzunlukla ilişkili eğilim gösterimi ile birlikte, tek değerler üzerindeki dağılım eğrileri grafiği ve minimum / maksimum değerin yanı sıra ortalama ve standart sapma ile birlikte kapsamlı istatistikler yer almaktadır. CV hatlarında X-RAY 8000 ADVANCED'in kullanımı, maksimum malzeme ve maliyet tasarrufu ile en yüksek kablo kalitesini ve işlem optimizasyonunu sağlar.   FUAR TAKVİMİ