SEKTÖR HABER DETAY

İstanbul Sanayi Odası Türkiyenin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019
23.10.2020

İstanbul Sanayi Odası “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019” araştırmasının sonuçlarını açıkladı

 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) , “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019” araştırmasını kamuoyu ile paylaştı. 2019 yılında İSO İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 14,2 oranında artarak 137,5 milyar TL’den 157 milyar TL’ye yükseldi.
Dünya ticaretinde korumacılık ve yavaşlamanın, KOBİ’lerin küresel değer ve tedarik zincirlerine katılımını zorlaştırdığı bir yıl olan 2019 yılındaki bu artış, 2017’deki yüzde 30,9 ve 2018’deki yüzde 27,8’lik artışlarla kıyaslandığında, üretimden satışlardaki büyüme performansının yavaşladığına işaret etti. 

43 firma, İSO 500’den İSO İkinci 500’e düştü
Sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yapılan sıralamada, İSO İkinci 500’ün ilk üç sırası şöyle oluştu: Üretimden satışlar büyüklüğüne göre İSO İkinci 500’ün birincisi, 482 milyon 130 bin lira ile “Panasonic Life Solutions” oldu. 482 milyon 54 bin liralık satışlarıyla “Kervan Gıda” ikinciliği alırken, 481 milyon 440 lira ile de AKA Otomotiv üçüncü sırada yer aldı.
2018 yılında 413,7 milyon ile 177,8 milyon TL bandında üretimden satış yapabilen şirketlerin girebildiği İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında bu bant 2019 sıralamasında 482,1 milyon ile 201,2 milyon TL arasında oluştu.
İSO İkinci 500’ün bu yılki listesine 104 yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan 43 tanesi İSO 500’den İSO İkinci 500’e düşen şirketlerden oluştu. Listeye geçen seneki İSO 1000 dışından giren yeni firma sayısı ise 61 oldu. 2018 yılının İSO İkinci 500 listesinden İSO 500’e çıkan firma sayısı ise 35 olarak gerçekleşti.

KOBİ’ler teknolojik dönüşüm yolunda ilerleme sağlıyor
İSO İkinci 500 Büyük’ün teknoloji yoğunluklarına göre yarattıkları katma değer dağılımına bakıldığında; özellikle orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplam payının arttığı dikkat çekti. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı 2018 yılında yüzde 21,6 iken 2019 yılında 2,6 puan artışla yüzde 24,2’ye yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2018 yılında yüzde 2,1 iken 2019 yılında ise sınırlı bir artışla yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.
Böylece orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplam payı 2018’de yüzde 23,7 iken, 2019’da 2,7 puan artarak yüzde 26,4’e yükseldi. Bu artış KOBİ’lerin teknolojik dönüşüm yolunda ilerleme sağladığına işaret etti.

Firmalar AR-GE faaliyetlerine yöneldi
Sanayi kesiminin rekabetçiliği için AR-GE hayati bir önem taşırken, 2019 yılındaki zorlu koşullara rağmen İSO İkinci 500 içerisinde daha çok sayıda kuruluşun AR-GE faaliyetlerine yöneldiği görüldü. 2017 yılında 188 olan AR-GE yapan kuruluş sayısı, 2018 yılında belirgin bir artışla 218’e çıkmıştı. 2019 yılında ise AR-GE yapan kuruluş sayısının 231 ile en yüksek seviyesine ulaştığı dikkat çekti.
Bu şirketlerin AR-GE harcamaları da 2019’da yüzde 44,6 oranında artarak 498,6 milyon TL’den 721,2 milyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranı da yüzde 0,36’dan yüzde 0,46’ya çıktı. Söz konusu oran, ölçüm yapılan dönemin en yüksek seviyesine çıkması ve KOBİ’lerimizin inovasyon iştahının arttığını göstermesi açısından olumlu olarak değerlendirildi.
İSO İkinci 500’ün ihracatı yüzde 9,4 oranında arttı
İSO İkinci 500 kapsamında olumlu bulunan gelişmelerden biri de ihracat verileri oldu. Bilindiği gibi 2019, ihracat açısından oldukça zorlu bir yıldı.
Öncelikle 2019 yılında küresel ticarette yaşanan korumacılık önlemleri ile dünya mal ticareti daralmış ve ihracatta rekabet artmıştı. Türkiye’nin metal ürünleri ihracatı, ABD ve AB’nin korunma önlemleri ile karşılaşmış, önemli ihracat pazarlarında özellikle yılın ikinci yarısında daralma gerçekleşmişti. Uygulanan ekonomik dengelenme politikaları nedeniyle iç pazarda da daralma yaşanmıştı ve bu nedenle firmalar ihracata daha çok ağırlık vermek durumunda kalmıştı.
Bu ortamda İSO İkinci 500’ün ihracatı, 2019 yılında yüzde 9,4 oranında artarak 9,8 milyar dolara yükseldi. Böylece İSO İkinci 500, 2019 yılında Türkiye toplam ihracatının yüzde 5,4’ünü, sanayi ihracatının ise yüzde 5,6’sını gerçekleştirdi.
İhracat tarafındaki bir diğer önemli gelişme de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi oldu. Bundan 22 yıl önce ihracat yapan firma sayısı 407 iken, son yıllarda bu rakam 450’ler bandını aşarak 2019’da 463’e yükseldi. Bu da İSO İkinci 500’de yer almak için ihracat yapmanın adeta bir ön koşul olduğunu bir kez daha gösterdi.  FUAR TAKVİMİ