26 Haziran 2022 Pazar

UKCAya hazır mısınız

Geçmiş - CE/UKCA işaretinde BASEC'in durumu 

1 Eylül'de Barınma, Topluluklar ve Yerel Yönetim Bakanlığı (MHCLG) Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma ve CPR kapsamında CE işareti ile ilgili gelecekteki nokta ile ilgili son durumu açıkladı. 465 sayılı 2019 KHK’sı Yapı Malzemeleri inşaat piyasası standartlarıyla nasıl ilerlemesi gerektiğinin tüm yönlerini kapsar, tüm detaylar için şuradan daha fazlasını okuyabilirsiniz:
http:/www.legislation.gov.uk/uksi/2019/465/made 
BASEC, hem UKCA NB 2661 onay veren kuruluş olarak BASEC UK’i hem de NB 2851 ile onaylanmış BASEC Uygunluk Limited (BCL)’i kurmuş olmakla benzersiz bir konumdadır.

İlerliyoruz 
1 Ocak 2021'de BASEC UK EU27 onaylı bir kuruluş olmaktan çıkıp otomatik olarak Birleşik Krallık onaylı bir kuruluş statüsü kazanacak. Bu, NANDO benzeri Birleşik Krallık onaylı kuruluşlar için bir veri tabanında yer alacak (henüz yayınlanmadı). Mevcut maksat aynı onaylanmış kuruluş (NB) numarasının aynı kalmasııdır, böylece BASEC mevcut NB 2661 numaralı Birleşik Krallık onaylı kuruluşu olacaktır. 
Birleşik Krallık onay şemasının mevcut CPR’nin aynası olacağı, tüm EN standartlarının Birleşik Krallığın belirlediği standartlar olacağı ve EN’ler ile aynı olacağı onaylanmıştır. Böylece AVCP (test ve FPC) farkı olmayacaktır. 
CE işaretinden UKCA'ya geçişin bir parçası olarak hükümet 1 yıllık bir geçiş dönemine izin vermiştir. 1 Ocak 2022 tarihine kadar aşağıdaki kriterleri karşılayan ve şu özelliklere sahip olan CE işaretli ürünün kullanılmasına izin verilecektir: • Birleşik Krallığın belirlediği standartla aynı (yukarıda belirtildiği üzere), uyumlaştırılmış bir Avrupa standardı kapsamında  
• Üzerine CE işareti yapıştırılmış 
• Üreticinin performans beyanı ile birlikte ve 
• Üçüncü şahıs değerlendirmesinin gerekli olduğu, AB’nin tanıdığı bir onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirilmiş. 

Sanayinin atması gereken adımlar 
Kesin eyleme geçilmesi için bir yıl daha varmış gibi görünüyor, ancak aşağıdaki ifade NB’ler arasında sertifika aktarımının nasıl olması gerektirdiğine dair bir aciliyet gerektirmektedir: 
“Birleşik Krallık onaylı bir kuruluşun (ki bu kuruluş bir Birleşik Krallık tarafından onanmış kuruluş haline gelir) bir ürün için 1 Ocak 2021 tarihinden önce Performans Değerlendirmesi ve Doğrulaması (AVCP)!na ilişkin görevler yerine getirmesi ya da sertifika vermesi durumunda, o görevler ve/veya sertifikalar, ürün Birleşik Krallık piyasasına bu tarihten sonra sürülürse İngiltere işaretinin eklenmesini desteklemek için kullanılabilir." 
Bu, BASEC’ten AVCP sistemi 1+’e sahip mevcut tüm BASEC müşterileri için BASEC’in bu bilgileri İngiltere işaretini desteklemek için kullanmasına izin verildiği anlamına gelir, yani ilave paralel denetim/teste gerek olmayacaktır. Ayrıca, 1 Ocak 2021 tarihinden önce gerçekleşen tüm aktarımlar 
görev olarak görülür ve aynı şey bunlar için de geçerlidir. Bu tarihten sonraki her şey için tam paralel test/denetim gerekecektir. 
Onaylanmış kuruluşlar grubu (GNB) transfer kılavuzu uyarınca, müşterinin mevcut düzenleyen onaylanmış kuruluşu ile işbirliği olasılığı vardır. Buna tüm İlk ziyaret raporları, FPC, CoCP ve testlerin bir masaüstü incelemesi dahil olacaktır. O zaman bu bilgiler öylece “okunduğu gibi” alınamayacağı" için, bu bilgilerin nasıl geçerli kılınacağı BASEC'in takdirinde olacaktır. BASEC’in amacı CPR gereklilikleri ile uyum için CoCP ve test raporları da dahil tüm dokümantasyonu gözden geçirmek olacaktır. Başarılı bir incelemenin ardından BASEC, NB ve BASEC düzenlenmesi testi arasındaki uyumu doğrulamak için kaç testin gerekli olacağına dair risk temelinde bir test programı oluşturacaktır. Bu sürecin başarıyla tamamlanması ile sertifika aktarımı gerçekleşir. 
Bu aşamada tüm sistem 3 dökümanları daha önce de belirtildiği üzere geçerliliğini korur. BASEC mevcut müşterilere UKCA sistem 3 sınıflandırma raporları sunmaya devam edecektir, ancak orijinal testin yaşına bağlı olarak yeniden test yapmak isteyebilir. 

Özet 
Bir sonraki adımlarınızı değerlendirmek için gerekli bilgiler şöyledir: 
* 1 Ocak 2021 itibariyle BASEC artık bir EU27 NB değil, Birleşik Krallık onaylı bir kuruluş olacaktır. 
* BASEC Uygunluk Limited (BCL) NB 2851, EU27 onaylı bir kuruluş olarak Sistem 1+ CPR AVCP sağlayacaktır.  
* BASEC Birleşik Krallık UKCA Sistem 1+ ve sistem 3 sunacaktır. 
* CE işaretli ürünün hala Birleşik Krallığa girebileceği 12 aylık bir geçiş dönemi vardır. 
* 31 Aralık 2020’den önce BASEC’in yürüttüğü tüm çalışmalar UKCA işaretini doğrulamak için teknik bilgi olarak kullanılabilecektir. Bu 31 Ocak 2020'den önceki tüm aktarımları da kapsayacaktır. 
* 1 Ocak 2021 sonrasında tüm UKCA çalışmalarında yeni test/denetleme gerekli olacaktır. 
* 1 Ocak 2021 sonrasında BASEC/BCL’nin hizmet sunumu hem UKCA (sistem 1+ ve sistemi 3) VE CE (YALNIZCA sistem 1+) işareti yükümlülükerini karşılamak için 1 set test / denetim sağlayacaktır.