17 Mayıs 2022 Salı

PAN CHEMİCALS

PAN CHEMİCALS

OECD’nin Eylül 2021 

Ara Raporu Doğrultusunda, 

Global Bağlamda ve Türkiye Cumhuriyeti Özelinde Ekonomik Gelişmelere Bakış

HAKAN TANIŞ

PAN CHEMICALS S.p.A. ITALIA – TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ

PAN CHEMICALS BOSPHORUS TÜRKİYE – GENEL MÜDÜRÜ


Merhaba, konu OECD’nin hazırladığı ara rapor doğrultusunda Dünya ve Türkiye Ekonomisine bakış olduğu için öncelikle OECD’yi daha açık bir şekilde tanıtmak isterim.


Merkezi Paris/Fransa’da bulunan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) [Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü] ya da [İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı] 1961 yılında resmi olarak faaliyetine başlamış uluslararası bir ekonomi örgütüdür. Üyelerinin belli bölümü Avrupa Birliği üye ülkelerden oluşmaktadır. Üye ülkelerin çoğunluğu gözlemci üyelerdir. OECD topluluğu içerisinde, esas olarak sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler bulunmaktadır.


Örgüte, 2021 Eylül ayı itibariyle 38 ülke üyedir. Bu ülkeler; kurucu ülkeler ve sonradan katılan ülkeler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Kurucu ülkeler, Türkçe alfabetik sırayla; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya Federal Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Birleşik Krallık (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı), Danimarka Krallığı, Fransa (Fransız Cumhuriyeti), Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İsviçre Konfederasyonu, İtalya Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, Kanada, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Norveç Krallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan (Helen Cumhuriyeti)’dır. 


Sonradan katılan ülkeler, katılma tarih sıralarına göre Japonya (Nippon-Koku) [1964], Finlandiya Cumhuriyeti [1969], Avustralya (Avustralya Topluluğu) [1971], Yeni Zelanda [1973], Meksika (Birleşik Meksika Devletleri) [1994], Eski adı ile Çek Cumhuriyeti yeni adı ile Çekya [1995], Macaristan [1996], Polonya Cumhuriyeti [1996], Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) [1996], Slovakya (Slovak Cumhuriyeti) [1996], Şili Cumhuriyeti [2010], Estonya Cumhuriyeti [2010], Slovenya Cumhuriyeti [2010], İsrail (İsrail Devleti) [2010], Letonya Cumhuriyeti [2016], Litvanya Cumhuriyeti [2018], Kolombiya Cumhuriyeti [2020], Kosta Rika Cumhuriyeti [2021] şeklindedir.


Bütün üye ülkelere ek olarak, Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Toplulukları Komisyonu (Commission of the European Communities) da OECD’ ye katılım göstermektedir. 


Eski üye ülkelerden Yugoslavya ise, örgüt faaliyetlerine geçmiş dönemlerde özel bir statüde iştirak etmesine rağmen 1992 yılında ülkenin dağılması ile örgüt ile ilişkisi sona ermiştir. 

Topluluğun güncel olarak Genel Sekreterliği’ni 2018 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı'nın Yıldızlı ve Kuşaklı Büyük Haç rütbesi ile ödüllendirilen, 1970 Belçika doğumlu, Avustralya Maliye eski Bakanı Mathias Cormann yürütmektedir.


OECD’nin amaçları tüzüğe bağlanmış olarak aşağıdaki gibi şekillendirilmiş ve kabul edilmiştir;

-Finansal istikrarın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standardının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikalara destek ve yardım faaliyetlerinin işlevsel olmasının sağlanması, işsizliğin ortadan kaldırılması,

-Ekonomik genişleme politikalarının uyandırılması ve sosyo-ekonomik eşgüdümlü gelişmelerin desteklenmesi,

-Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine sürekli ve sürdürülebilir olarak destek verilmesi,

-Demokrasinin sürdürülebilir olmasının sağlanması ve desteklenmesi,

-İnsan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık ilkesinin benimsenmesi.

OECD, bir taraftan bu ilkelerin üye ülkelerde güçlendirilmesine katkı sağlarken bir diğer taraftan da örgüte üye olmayan ülkelerde de ilkelerinin tanıtımını yapmaktadır.


Söz konusu bu uluslararası ekonomik kuruluş; her senenin belli dönemlerinde, ellerindeki mevcut bütün dataları değerlendirerek, ülkeler adına küresel ekonomik büyüme tahminlerinde bulunmaktadır. Hepimizin bildiği gibi; bu tahminler uluslararası ticaret anlaşmaları adına büyük önem arz etmektedir. Nitekim bu tahminlerin sonuçları doğrultusunda birçok ülke yatırım almakta ya da planlanan bazı yatırımlar realize olamadan geri çekilebilmektedir.


OECD’nin 2021-Eylül ayında kapsamlı olarak yayınladığı ara dönem raporu doğrultusunda; özellikle 2020’ de pandeminin etkisi ile negatif yönlü yol almak durumunda kalan ülke ekonomileri (Gayri Safi Milli Hasıla yönünde (GDP)) adına belli başlı tahminlerde bulunulmuştur. Bu tahminler uyarınca; 2021 sene sonu itibariyle; Hindistan Cumhuriyeti; %9,7 oranında ekonomik büyüme ile dünya ülkeleri arasında en yüksek ekonomik büyümenin beklendiği ülke olarak belirlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti; %8,5 oranında büyüme ile ikinci sıradaki yerini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise; %8,4 büyüme oranı ile bütün ülkeler arasında ilk üç podyumuna girmeyi başarmıştır. Dördüncü ülke ise; %7,6 büyüme oranı ile Arjantin Cumhuriyeti, Beşinci ülke; %6,8 ile İspanya Krallığı, Altıncı ülke; %6,7 ile Birleşik Krallık olmuştur. Bu ülkeleri %6,3 lük büyüme tahmini ile yedinci sırayı paylaşan Fransız Cumhuriyeti ve Birleşik Meksika Devletleri izlemiş, hemen ardından sırasıyla; %6,0 ile Amerika Birleşik Devletleri ve %5,9 büyüme tahmini ile İtalyan Cumhuriyeti ilk 10 sırayı oluşturmuşlardır. Aynı rapor doğrultusunda; Avrupa Birliği Üye Ülkeleri, G20 Üye Ülkeleri ve Global Ülkelerinin tamamını içeren tahminler de dünya kamuoyu ile paylaşılmıştır. Tahminler; Avrupa Birliği Ekonomisinin 2021 yılında; %5,3 büyümesinin beklendiği, G20 Ülke Toplam Ortalama Ekonomisinin %6,1 oranında büyümesinin beklendiği, Dünya Ekonomisinde ise %5,7 büyümenin beklendiği yönündedir.


Aynı rapor doğrultusunda; 2022 yıl sonu tahminleri de global kamuoyu ile paylaşılarak kısa vadede ülkelerin ve yatırımcıların önlerinin daha aydınlık bir biçimde görülebilmesi hedeflenmiştir. 2022 yılsonu tahminleri uyarınca; ekonomik büyümenin oransal olarak en yüksek beklendiği ülke; %7,9 ile Hindistan Cumhuriyeti olmuştur. Hindistan’ ı sırası ile %6,6 ile İspanya Krallığı, %5,8 ile Çin Halk Cumhuriyeti,  %5,2 ile Birleşik Krallık, %4,9 ile Endonezya Cumhuriyeti, %4,8 ile Suudi Arabistan Krallığı, %4,6 ile Almanya Federal Cumhuriyeti, %4,1’lik dilimi paylaşan İtalyan Cumhuriyeti ve Kanada (Kanada Dominyonu), %4,0 ile Fransız Cumhuriyeti, %3,9 ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti için büyüme tahmini ise %3,1’dir. Bu kısa vadeli tahminlere ek olarak; Avrupa Bölgesi büyüme tahmini; %4,6; G20 Ülkeleri büyüme tahmini %4,8; Dünya büyüme tahmini ise %4,5 olarak kayıtlara geçmiştir. 


Süjeye tümüyle yorum yapacak olur isek; OECD Kuruluşunun tahminlerinin pozitif yönlü kaydadeğer olmasının global yeni tip koronavirüs pandemisinin aşılama ile önemli ölçüde yol katederek azalmasının ve daha fazla azalma potansiyelinde olmasının etkileri açık olarak gözükmektedir. Temel ekonomi olarak ise; elbette ülkelerin bankacılık faaliyetlerinden (dolayısıyla özel bankalar ve devlet bankalarından) ve merkez bankalarından aldıkları güç ve destek ile bu rakamlar ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye olarak, 2021 tahminlerini %99 oranında yaklaşık bir şekilde ve 2022 tahminlerini biraz daha yukarı çekebilmemiz adına; daha istikrarlı, daha sağlam ekonomik tedbirlerin uygulanmasını, sürekli üretimde iyileştirme yapılmasını, aynı zamanda ülke içi ve ülke dışı ticaretin daha da arttırılmaya çabalanmasını firmam ve kendi adıma temenni etmekteyim. PAN CHEMICALS S.p.A. ITALY, PAN CHEMICALS BOSPHORUS TÜRKİYE ve PAN CHEMICALS AMERICAS olarak bizlerin, global ekonominin gelişip, daha iyi noktalara ulaşması için gereken gayreti göstereceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim. 


Hem İtalya, hem Türkiye, hem de Meksika adına çok daha parlak ekonomik gelişmeleri önümüzdeki dönemlerde yaşamak umudu ile…


Saygılarımla,


HAKAN TANIŞ

TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ

PAN CHEMICALS S.p.A ITALIA