14 Haziran 2024 Cuma

Künye


İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Melek KOÇ 

Ge­nel Ko­or­di­na­tör
Be­kir KOÇ 

bkoc@kablosanturkey.com


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Faik KOÇ

fkoc@kablosanturkey.com


Reklam Mü­dü­rü
Cengiz KOÇ

ckoc@kablosanturkey.com 


Edi­tör
Ferdai YILDIRIM

fyildirim@kablosanturkey.com


Gra­fik ve Say­fa Ta­sa­rı­mı
Ce­mil KI­ZIL

gra­fik@kablosanturkey.com 


Yurtdışı Satış Müdürü
Ayhan GÖZCÜ
ayhan@kablosanturkey.com

Yurtdışı Satış Sorumlusu
Murat ÇELİKLER

murat@kablosanturkey.com


Renk Ay­rı­mı ve Bas­kı  
ŞAN OFSET

Da­ğı­tım   
MNG Kargo
DHL Express