24 Temmuz 2024 Çarşamba

Elit Certification

Elit Certification

Elit Certification Eğitim Koordinasyon Genel Müdürü Ahmet Özsaylık:
“Kontrolsüz üretimin önüne geçmek için
pazarda sertifikasız ürün satışı yasaklanmalı, saha denetimleri standartlara göre yapılmalı ve üçüncü taraf bağımsız denetçi kontrolleri arttırılmalıdır”


Dünyanın en tanınmış test ve sertifikasyon kuruluşları ile stratejik iş birliği ile öne çıkan Elit Certification, Türkiye ile birlikte dünyanın farklı ülkelerindeki müşterilerine de hizmet veriyor. Elit Certification Eğitim Koordinasyon Genel Müdürü Ahmet Özsaylık ile firmaları ve çözümleri hakkında konuştuk.

Güneş enerjisi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan, dünyada model alınabilecek hangi ülkeleri görüyorsunuz? Nedenleri nelerdir?
Dünyada en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri Çin, ABD, Japonya, Almanya ve Hindistan olarak sıralayabiliriz. 2020 verilerine göre toplam kurulu güç değerleri ülkelere göre aşağıdaki gibidir:
● Çin: 254.355 MW
● ABD: 75.572 MW
● Japonya: 67.000 MW
● Almanya: 53.783 MW
● Hindistan: 39.211 MW

2022 verilerine bakıldığında ise yine sektöre öncülük eden ülkelere göre toplam kurulu güç değerleri aşağıdaki gibidir:
 
● Çin: 306.973 MW
● ABD: 95.209 MW
● Japonya: 74.191 MW
● Almanya: 58.461 MW
● Hindistan: 49.684 MW

MW bazında kıyaslama yapıldığında enerji üretim miktarı artışının en çok görüldüğü ülkenin Çin olduğu tespit edilmektedir. Sırasıyla Çin’i ABD, Hindistan, Japonya ve Almanya takip etmektedir. 2 yıl arasında ki üretim miktarı karşılaştırıldığında sektöre öncülük eden ülkeler arasında 1. sırada Çin’in yer aldığını söylemek doğru bir yorum olacaktır. Aynı zamanda Çin, 2022 verilerine göre 124.000 MW’lık güneş enerji paneli üreten birinci sıradaki ülkedir. Panel üretiminde Çin’i takip eden sırasıyla diğer ülkeler 14.000 MW ile Vietnam, 9.200 MW ile Güney Kore ve 7.960 MW ile Türkiye’dir. Ayrıca Türkiye’nin 2022 verilerine göre toplam kurulu güç kapasitesi 8.275 MW’dir. Yani ülkemizde sektöre yapılan yatırımların hızla arttığını ifade edebiliriz.

Sertifikasyonun önemi ve sektörde yatırımların artmasıyla oluşabilecek zorluklar sizce neler olabilir?
Sertifikasyon üretim bazlı verilen bir hizmettir. Ürünün kalitesini, kullanım alanını ve oluşabilecek risk durumlarını belgeler. Güneş paneli, JBox, Eva gibi güneş enerjisi üretim ürünlerine veya saha/çatı gibi kurulum alanlarına almış olduğunuz doğru sertifikalar ile üreticiden son tüketiciye kadar verimli bir enerji döngüsü oluşturulacaktır. Sertifikasyonun gerektirdiği süreçlerde ilgili standartlara göre yapılan test sonuçları oluşabilecek risk durumlarını analiz edecektir. Böylelikle üretim ve kuruluma dair oluşabilecek tüm riskler minimize edilecektir.

Sektörde yatırımların artmasıyla kontrolsüz üretimin ve saha kurulumunun gerçekleşmesi ön görülen bir risk durumudur. Bu durum ülkemizin ve dünyamızın kısa süre içerisinde panel çöplüğüne dönüşmesine sebep olabilecektir. Kontrolsüz üretimin önüne geçilmesi için pazarda sertifikasız ürün satışı yasaklanmalı, saha denetimleri standartlara göre yapılmalı ve üçüncü taraf bağımsız denetçi kontrolleri arttırılmalıdır.

Depolama alanındaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz; neresinde yer alıyorsunuz?
Enerji üretimi arttıkça depolama ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır. Doğru kaynaklar ile kazanılan enerji depolanmazsa, kayıplarına sebep olunacaktır. Güneşten kazanılan enerjiyi solar batarya ürünleriyle depolayabilirsiniz. Bu noktada da doğru ürün kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bizler Elit Sertifikasyon olarak güç depolama ürünleri, akü ve akü sistemlerinin belgelendirmelerine ait süreçleri yönetmekte ve üreticiyi standartlara uygun üretim yapması hususunda yönlendirmekteyiz.

Güneş enerjisi teknolojileri alanında firmanızın Türkiye piyasasına getirmiş olduğu yenilikler nelerdir?
Firmamız Elit Sertifikasyon olarak bilinçli üretime destek oluyor, üreticilerin daha kaliteli hizmeti en az maliyetle ve en kısa sürede sunmalarına öncülük ediyoruz. Uygun olmayan ürünlere uygunsuz raporları veriyor, üreticiyi teknik anlamda bilgilendiriyoruz. Böylelikle hem üreticiye destek oluyor hem de piyasaya kaliteli ürün hizmeti sunuyoruz.

Kaç yıldır bu sektördesiniz? Nasıl bir misyon / vizyon hazırlığı ile yola çıktınız?
Elit Sertifikasyon, dünyanın en tanınmış test ve sertifikasyon kuruluşları ile stratejik iş birliği yapan bir belgelendirme kuruluşudur. Türkiye'de 35, dünyada 197 kişi olmak üzere tüm dünyadaki uzman mühendisleri, danışmanları, denetim personelleri ve eğitmenleri ile birlikte hizmet vermektedir. Şirketimiz, hem ülkemizde hem de dünya çapında her ölçekteki işletmelerle, özel ve kamu sektöründe 8 yıldır birçok başarılı işe imza atmıştır. Kurulduğumuz ilk günden bugüne Misyonumuz; hizmet verilen kişilerin, kurumsal yapılarını, güvenilirliğini ve performansın gizlilik politikası çerçevesinde uygunluğunu değerlendirmek, belgelendirilmesini yapmak, bu belgelendirmenin sürdürebilir olmasını sağlamaktır. Aynı zamanda kurulduğumuz ilk günden buyana Vizyonumuz; bilgi, tecrübe ve uzmanlığımızı müşterimiz ile paylaşıp, hem müşterimizi hem de kurumumuzu geliştirip geleceğe uzun ömürlü şirketler sunmak için alt yapı oluşturarak sürdürülebilirliği sağlamaktır.

Karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Bu zorlukları nasıl aştınız? 
Belgelendirme sektöründe karşılaşılan en büyük sorun yanlış yönlendirmedir. Ürünün öncelikle hedef pazarı belirlenmeli ve pazarın talebine göre belgelendirme süreci başlatılmalıdır. Eğer satışı yapılması hedeflenen pazara uygun ürün üretilmiyorsa, üründe hedef pazarın taleplerine göre yenilikler yapılıp tekrar üretilmesi gerekmektedir.
Sektöre girdiğimiz ilk yıllarda üreticiler popülariteye kapılıp her firmanın sahip olduğu belgeleri almak istemekteydi. Üreticiler firmamız tarafından zamanla standartlar konusunda bilinçlendirilerek, sadece ihtiyaçlarına yönelik belgeleri almaları konusunda yönlendirilmektedir.

Sektörün gelişimini; mevzuat ve piyasa yönüyle nasıl değerlendiriyorsunuz?
Güneş enerji sektörü günden güne teknolojik anlamda gelişme göstermektedir. Ülkemizde ve dünyada Ar-Ge çalışmalarına birçok yatırım yapılmaktadır. Dolayısıyla Ar-Ge çalışmalarındaki gelişmeler güneş enerjisine dayalı elektrik üretim mevzuatlarına olumlu yönlendirmeler yapmaktadır. Aynı zamanda ilgili mevzuatlarda gerekli standartlara atıfta bulunarak piyasaya doğru belgelendirme hizmeti almış ürünler sunulmasında öncülük edilmektedir.

Güneş enerjisi teknolojilerinde önümüzdeki süreçte hangi yenilikleri bekliyorsunuz?
Son yıllarda daha çok saha ve çatı sistemine uygun fotovoltaik panel üretimleri yapılmaktaydı. Ancak önümüzdeki yıllarda daha çok minimal ürünlere taleplerin artacağı ön görülmektedir. Sadece kurulu alanlarda değil; araba kullanırken, yürürken, güneşlenirken, hatta spor yaparken kendi enerjimizi üretip kullanabileceğiz.

Dünyadaki yeni trendler ve fırsatlar hakkındaki düşünceleriniz neler?
Teknolojik yenilikler, maliyet verimliliği ve artan tüketici talebi baz alındığında güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları daha da tercih edilen enerji dalları olacaktır. Bu yüzden mevcut güneş enerjisi üretim tesislerinin yenilenmesi ve teknolojik gelişimlere göre iyileştirilmesi gerekecektir. Ayrıca, üretim miktarı günden güne arttığı ve daha da artacağı için enerji depolama ürünlerinin de hızla gelişmesi sektörde yeni fırsatlar oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Türkiye’deki güneş enerjisi piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de güneş enerjisinden üretilen elektrik üretimine talep günden güne artmaktadır. Ülkemiz mevcut coğrafi konumu gereği güneş enerjisi potansiyeli bakımından çok verimlidir.
Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’na (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresinin 2.737 saat (günlük 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisinin 1.527 kWh/m² (günlük 4,2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Mülga Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından teknik kapasitesi 405 milyar kWh/yıl, ekonomik potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olarak tahmin edilen güneşe dayalı elektrik üretim kapasitesine sahiptir.

Dolayısıyla taleplere karşılık yatırımlar artış göstermekte olup, güneş enerjisinin toplam kurulu güç payı her yıl azımsanamayacak oranda yükseliş göstermeye devam edecektir.

 
Sektöre kamu desteğini yeterli buluyor musunuz?
Enerji sektörüne ilgili bakanlıklar tarafından maddi olarak %50 oranında teşvik desteği sağlanmaktadır.
Kamunun, üreticilerin sınırlı kaynakları tüketmemesi ve onları sınırsız kaynaklara yönlendirilmesi konusunda yeteri kadar desteklediğini ifade edebiliriz. Bizler de Elit Sertifikasyon olarak müşterilerimizin yeni yatırımlarında teşvik süreçlerini birebir takip ediyor ve gerekli tüm desteği sağlıyoruz.