14 Haziran 2024 Cuma

elcab kablo

elcab kablo

Elcab Kablo Profil Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu ve Zonguldak Sanayici ve
İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Başkanı, Nejdet Tıskaoğlu:
 “ZONSİAD olarak birlikten ticaret doğar anlayışı ile bir şirket yapısı oluşturup, yerel üreticilerin ürünlerini markalaştırarak hem Zonguldak ve hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz”...


Sahip olduğu nüfus yoğunluğu ve jeopolitik konumu itibariyle ülkemize yakın olmasından mütevellit lojistik anlamda her iki ülke açısından avantajlı bir konumda olması gibi çeşitli etmenlerin yanı sıra yaklaşık 3 milyon Türk’ün yaşamasından kaynaklı bizler için manevi bir anlam ifade eden ve bu nedenle ticari faaliyetlerimizi arttırmak istediğimiz ülkelerin başında yer Federal Almanya Cumhuriyeti ile ekonomik iş birliklerimizi geliştirip, hem yerli hem de yabancı girişimcilerin memleketimize gelerek bölgemizde yatırım yapmasını sağlamak amacıyla Başkanlık görevini yürüttüğüm, Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) olarak düzenlediğimiz “Almanya Ticari Buluşma Programı” bünyesinde 8-14 Mayıs tarihleri arasında Almanya’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında ilgili kurumlarla görüşme sağladık.
Hemşehrilerimizi tek bir çatı altında toplayarak birleştirici bir unsur olmayı, yaptığımız faaliyetlerle dernek sınırlarını aşarak diğer şehirlere örnek olacak ortak projelere imza atmayı, üyelerimiz arasında ticari oluşum sağlayıp bu bağlamda derneğimiz ve üye firmalarımızı ticari anlamda güçlendirecek üçlü kazan-kazan sistemini oluşturmayı, sosyal sorumluluk projeleri ile şehrimizin sesini duyurmayı, eksikliklerini belirleyip, sıkıntılarını dile getirmeyi hedefleyen Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) olarak bizler, ortak bir amaç doğrultusunda güzel memleketimize hizmet vermek ve hemşehrilerimiz fayda sağlamak amacıyla mevcudiyetini idame eden, başta öz değerlerimiz olmak üzere, halkımızın tarihine, kültürüne, kimliğine saygıyı esas alarak, ulusal ve uluslararası düzeyde öz kimliğimizin muhafazasını sağlamak için faaliyetlerde bulunan, bölgemizin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirip, gelişmiş bölgeler seviyesine yükselmesi yolunda çaba harcayan, bu doğrultuda serbest rekabetçi bir ekonomik ortamın oluşması için organizasyonlar yapan ve sadece Zonguldak değil, ulusal anlamda tüm iş insanlarının sahaya inerek fiili ticarette bulunması amacıyla lobi çalışmaları yürüten, kişilere bağlı olmayan, sisteme bağlı kurumsal bir yapı kurmaya, bizden sonra gelecek nesil ve yönetimlere bu çerçevede bir oluşum bırakmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz.
Temel misyonumuz, üye sayımızı arttırarak sevgi, saygı, birlik, beraberlik, sadakat, dayanışma ve adalet gibi çok sağlam bağlarla birbirine kenetlenmiş büyük bir aile haline gelmek, birleştirici rolümüzü etkin ve verimli bir şekilde sürdürerek gelecek nesillere kurumsal bir dernek yapısı bırakmak, şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak, sektörel komisyonlar kurarak üyeler arası ticari ilişkilerin oluşturulmasını olanak vermek, topluma ve insana fayda sağlayacak projelere imza atarak bireysel ve tüzel anlamda, sadece Zonguldak özelinde değil, tüm Türkiye genelinde sosyo-ekonomik gelişime katkı sunmak, ülkemizin ve bölgemizin ekonomik anlamda ilerleme sağlamasında sanayinin rolünün bilincinde olan bir sivil toplum kuruluşu olarak rekabetçi bir ekonomik ortamın oluşması için organizasyonlar düzenleyerek ticareti geliştirmek, Zonguldak dışında yaşayan, farklı alanlarda bilgi, birikim ve tecrübe sahibi değerlerimizin sahaya inmesini sağlayarak şehrimizin gelişiminde aktif rol almalarını vesile olmak, yürütülecek çalışmalar, üretilecek projeler ve uygulamalar ile gelişim yolunda hız kesmeden ilerlemeye devam ederek yatırım, istihdam ve üretim seferberliği ile geçimi kömüre ve madene endeksli memleketimizin ekonomik & sınai alanda gelişim göstermesine öncülük ederek bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalar yürütmektir.
Sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal ve sınai gelişimde ne denli önemli olduğunun bilincinde olan Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) olarak geride bıraktığımız süre içerisinde birçok başarılı projeyi hayata geçirerek çok güzel işlere imza atmış bulunmaktayız. Bu bağlamda derneğimiz Çin’in Wuhan şehrinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntı sebebiyle zor durumda kalan, İstanbul ve Zonguldak’ta yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olabilmek amacıyla “BİR EL DE SEN UZAT” isimli kampanyayı başlatarak üyelerimiz ve sevgili dostlarımızın desteği ile ilkinde memleketimiz için sembolik bir anlam ifade eden 6767, ikincisinde 4000 ve bu sene gerçekleştirilen üçüncüsünde ise 2500 adet kumanyanın hemşehrilerimize ulaşmasını sağlamış, sosyal mesafeyi koruyarak virüse yakalanmamaları amacıyla Zonguldak ve ilçelerinde sahada haber çalışması yapan gazeteciler ile Zonguldak ve ilçelerinde bulunan hastanelere “MASKE DAĞITIMI” gerçekleştirmiş, bizler için canla başla, büyük bir özveri ile mücadele edip hayatlarını ortaya koyarak görevlerini ifa eden sağlık personelimizin çalışma ortamlarında eksik malzeme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla destek olmak için “SOLUNUM CİHAZI KAMPANYASI” başlatarak Zonguldak’ımızı temsilen Milli Dayanışma Kampanyası’na destek vermiş, elde edilen kurbanların Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği’ne bağışlandığı “KURBAN BAĞIŞI” ve Zonguldaklı ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik başlatılan ZONGULDAK’TA OKUMAYAN KALMASIN” adlı burs kampanyalarını yürütmüş, ülkemizin önde gelen radyo programcılarıyla gerçekleştirdiği “ZONGULDAK SEYAHATİ” ile şehrimizin tanıtımına katkı sağlamış, Zonguldak dışında yaşayan, farklı alanlarda bilgi, birikim ve tecrübe sahibi hemşehrilerimizin memleketimize dönerek yatırım yapmak suretiyle şehrimizin ekonomik ve sınai gelişimine katkı sağlamasını amaçlayan, Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Elcab Kablo Profil Sanayi A.Ş. olarak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğumuz üretim tesisi ile öncülük ettiğimiz, ardından Aycı Maske’nin gelişiyle büyüyen ve muvaffakiyetini gösteren, Anadolu’nun gelişimine katkı sağlayarak kırsal bölgelerde üretim yapılmasına olanak verilmesini ve bu bölgelerde hayatını sürdüren gençlerimizin topluma nitelikli insan gücü olarak kazandırılması ile tersine göçün gerçekleşmesini hedefleyen, “FİLYOS PROJESİ”nin dinamikleriyle birleşerek bölgeye başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere bir ana sanayinin gelmesi ve bu vesile ile yatırım yapacak yan sanayilerin sağlayacağı istihdam ve sınai gelişim ile bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasını sağlayacak “EVE DÖNÜŞ” projesini başlatmış, sektörel komisyonlar kurarak üyeler arası ticari ilişkilerin oluşturulmasını olanak vermiş, 1 Kasım, 2021 tarihinde mevcut üyeler ile yeni üyelerin bir araya gelerek ortak bir çalışma ve iş birliği zeminin oluşması için hangi sektörlerde faaliyet gösterdiklerine dair birbirlerini tanıması amacıyla “ÜYE İŞ BİRLİĞİ YEMEĞİ” organize etmiş, 09-12 Aralık, 2021 tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenen “ZONGULDAK TANITIM GÜNLERİ” etkinliği ile düzenlediği kahvaltı ve yemek programları ile etkin bir sosyal platform oluşmasını sağlamıştır.
Zonguldak’ın gelişmesini sağlayacak, memleketimizin kalkınması için temel yapı taşı olan ticari faaliyetlerin hayata geçirilmesi için gereken çalışmaları büyük bir özen, özveri ve yoğun bir programla tek tek realize eden Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD), ortak bir sinerji ile yerel tarım üreticilerinden elde edilecek ürünleri markalaştırarak iç ve dış piyasada ticaretini yapmak amacıyla çok ortaklı bir şirket kurma kararı almış olup, bu vesile ile hem yerel üreticilerin mevcudiyetlerine idame etmeleri ve ürünlerinde marka değeri oluşması hususunda kendilerine destek verecek, hem de söz konusu ürünlerin iç piyasada satışının yapılması ile ihraç edilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası alanda satışının gerçekleşmesine olanak vererek şehrimizin yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. “Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) ile marka şehir Zonguldak.” sloganıyla memleketimizi bir marka şehre dönüştürme yönündeki hedefimize ulaşma yolunda alınan bu karar ile memleketimizin ticari gelişimi için büyük bir adım olacak olan şirketleşme ve markalaşma prosesini hayata geçirmek mümkün olacaktır. Şirket yapımızın oluşumunda birlikten ticaret doğar anlayışı ile yerel üreticilerin ürünlerini markalaştırarak hem Zonguldak ve hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.